- 幸运飞艇微信群:微信【接待11155715】    
当前位置: 首页 > 占卦 > 姓名 > 百家姓 >

《百家姓》全文带拼音

时间:2019-09-18 22:49 点击:
少儿启蒙,百家姓全文带注音,古文经典,三百千

zhào qián sūn lǐ   zhōu wú zhèng wáng  

赵 钱 孙 李 , 周 吴 郑 王 。

féng chén chǔ wèi   jiǎng shěn hán yáng  

冯 陈 褚 卫 , 蒋 沈 韩 杨 。

zhū qín yoú xǔ   hé Lǚ shī zhāng  

朱 秦 尤 许 , 何 吕 施 张 。

kǒng cáo yán huà   jīn wèi táo jiāng  

孔 曹 严 华 , 金 魏 陶 姜 。

qī xiè zōu yù   bǎi shuǐ dòu zhāng  

戚 谢 邹 喻 , 柏 水 窦 章 。

yún sū pān gě   xī fàn péng Láng  

云 苏 潘 葛 , 奚 范 彭 郎 。

Lǔ wéi chāng mǎ   miáo fèng huā fāng  

鲁 韦 昌 马 , 苗 凤 花 方 。

yú Rén yuán Liǔ   fēng bào shǐ táng  

俞 任 袁 柳 , 酆 鲍 史 唐 。

fèi Lián cén xuē   Léi hè ní tāng  

费 廉 岑 薛 , 雷 贺 倪 汤 。

téng yīn Luó bì   hǎo wū ān cháng  

滕 殷 罗 毕 , 郝 邬 安 常 。

yuè yú shí fù   pí biàn qí kāng  

乐 于 时 傅 , 皮 卞 齐 康 。

wǔ yú yuán bǔ   gù mèng píng huáng  

伍 余 元 卜 , 顾 孟 平 黄 。

hé mù xiāo yǐn   yáo shào zhàn wāng  

和 穆 萧 尹 , 姚 邵 湛 汪 。

qí máo yǔ dí   mǐ bèi míng zāng  

祁 毛 禹 狄 , 米 贝 明 臧 。

jì fú chéng dài   tán sòng máo páng  

计 伏 成 戴 , 谈 宋 茅 庞 。

xióng jǐ shū qū   xiàng zhù dǒng Liáng  

熊 纪 舒 屈 , 项 祝 董 梁 。

dù Ruǎn Lán mǐn   xí jì má qiáng  

杜 阮 蓝 闵 , 席 季 麻 强 。

jiǎ Lù Lóu wēi   jiāng tóng yán guō  

贾 路 娄 危 , 江 童 颜 郭 。

méi shèng Lín diāo   zhōng xú qiū Luò  

梅 盛 林 刁 , 钟 徐 邱 骆 。

gāo xià cài tián   fán hú Líng huò  

高 夏 蔡 田 , 樊 胡 凌 霍 。

yú wàn zhī kē   zǎn guǎn Lú mò  

虞 万 支 柯 , 昝 管 卢 莫 。

jīng fáng qiú miào   gān xiè yīng zōng  

经 房 裘 缪 , 干 解 应 宗 。

dīng xuān bēn dèng   yù shàn háng hóng  

丁 宣 贲 邓 , 郁 单 杭 洪 。

bāo zhū zuǒ shí   cuī jí niǔ gōng  

包 诸 左 石 , 崔 吉 钮 龚 。

chéng jī xíng huá   péi Lù Róng wēng  

程 嵇 邢 滑 , 裴 陆 荣 翁 。

xún yáng yú huì   zhēn qū jiā fēng  

荀 羊 於 惠 , 甄 曲 家 封 。

Ruì yì chǔ jìn   jí bǐng mí sōng  

芮 羿 储 靳 , 汲 邴 糜 松 。

jǐng duàn fù wū   wū jiāo bā gōng  

井 段 富 巫 , 乌 焦 巴 弓 。

mù kuí shān gǔ   chē hóu fú péng  

牧 隗 山 谷 , 车 侯 宓 蓬 。

quán xī bān yǎng   qiū zhòng yī gōng  

全 郗 班 仰 , 秋 仲 伊 宫 。

nìng qiú Luán bào   gān tǒu Lì Róng  

宁 仇 栾 暴 , 甘 钭 厉 戎 。

zǔ wǔ fú Liú   jǐng zhān shù Lóng  

祖 武 符 刘 , 景 詹 束 龙 。

yè xìng sī sháo   gào Lí jì bó  

叶 幸 司 韶 , 郜 黎 蓟 薄 。

yìn sù bái huái   pú tái cóng è  

印 宿 白 怀 , 蒲 邰 从 鄂 。

suǒ xián jí Lài   zhuó Lìn tù méng  

索 咸 籍 赖 , 卓 蔺 屠 蒙 。

chí qiáo yīn yù   xū nài cāng shuāng  

池 乔 阴 鬱 , 胥 能 苍 双 。

wén shēn dǎng zhái   tán gòng Láo páng  

闻 莘 党 翟 , 谭 贡 劳 逄 。

jī shēn fú dǔ   Rǎn zǎi Lì yōng  

姬 申 扶 堵 , 冉 宰 郦 雍 。

xì qú sāng guì   pú niú shòu tōng  

卻 璩 桑 桂 , 濮 牛 寿 通 。

biān hù yān jì   jiá pǔ shàng nóng  

边 扈 燕 冀 , 郏 浦 尚 农 。

wēn bié zhuāng yàn   chái qú yán chōng  

温 别 庄 晏 , 柴 瞿 阎 充 。

mù Lián Rú xí   huàn ài yú Róng  

慕 连 茹 习 , 宦 艾 鱼 容 。

xiàng gǔ yì shèn   gē Liào yǔ zhōng  

向 古 易 慎 , 戈 廖 庾 终 。

jì jū héng bù   dū gěng mǎn hóng  

暨 居 衡 步 , 都 耿 满 弘 。

kuāng guó wén kòu   guǎng Lù quē dōng  

匡 国 文 寇 , 广 禄 阙 东 。

ōu shū wò Lì   yù yuè kuí Lóng  

欧 殳 沃 利 , 蔚 越 夔 隆 。

shī gǒng shè niè   cháo gōu áo Róng  

师 巩 厍 聂 , 晁 勾 敖 融 。

Lěng zī xīn kàn   nā jiǎn Ráo kōng  

冷 訾 辛 阚 , 那 简 饶 空 。

zēng wú shā niè   yǎng jū xū féng  

曾 毋 沙 乜 , 养 鞠 须 丰 。

cháo guān kuǎi xiāng   zhā hòu jīng hóng  

巢 关 蒯 相 , 查 后 荆 红 。

yóu zhú quán Lù   gě yì huán gōng  

游 竺 权 逯 , 盖 益 桓 公 。

mò qí sī mǎ   shàng guān ōu yáng  

万 俟 司 马 , 上 官 欧 阳 。

xià hóu zhū gě   wén rén dōng fāng  

夏 侯 诸 葛 , 闻 人 东 方 。

hè lián huáng fǔ   yù chí gōng yáng  

赫 连 皇 甫 , 尉 迟 公 羊 。

tán tái gōng yě   zōng zhèng pú yáng  

澹 台 公 冶 , 宗 政 濮 阳 。

chún yú chán yú   tài shū shēn tú  

淳 于 单 于 , 太 叔 申 屠 。

gōng sūn zhòng sūn   xuān yuán Líng hú  

公 孙 仲 孙 , 轩 辕 令 狐 。

zhōng lí yǔ wén   zhǎng sūn mù róng  

钟 离 宇 文 , 长 孙 慕 容 。

xiān yú Lǘ qiū   sī tú sī kōng  

鲜 于 闾 丘 , 司 徒 司 空 。

qí guān sī kòu   zhǎng dū zǐ jū  

丌 官 司 寇 , 仉 督 子 车 。

zhuān sūn duān mù   wū mǎ gōng xī  

颛 孙 端 木 , 巫 马 公 西 。

qī diāo yuè zhèng   Rǎng sì gōng liáng

漆 雕 乐 正 , 壤 驷 公 良 。

tuò bá jiá gǔ   zǎi fǔ gǔ liáng  

拓 跋 夹 谷 , 宰 父 谷 梁 。

jìn chǔ yán fǎ   rǔ yān tú qīn  

晋 楚 闫 法 , 汝 鄢 涂 钦 。

duàn gān bǎi lǐ   dōng guō nán mén  

段 干 百 里 , 东 郭 南 门 。

hū yán guī hǎi   yáng shé wēi shēng  

呼 延 归 海 , 羊 舌 微 生 。

yuè shuài gōu kòng   kuàng hòu yǒu qín  

岳 帅 缑 亢 , 况 郈 有 琴 。

Liáng qiū zuǒ qiū   dōng mén xī mén  

梁 丘 左 丘 , 东 门 西 门 。

shāng móu shé nài   bó shǎng nán gōng  

商 牟 佘 佴 , 伯 赏 南 宫 。

mò hǎ qiáo dá   nián ài yáng tóng  

墨 哈 谯 笪 , 年 爱 阳 佟 。

dì wǔ yán fú   bǎi jiā xìng zhōng  

第 五 言 福 , 百 家 姓 终 。

勾(gōu)与句(gōu)同音

柏(bǎi)又念(bó)

费(fèi)又念(bì)

乐(yuè)又念(Lè)

隗(kuí)又念(wěi)

那(nā)又念(nuó)

盖(gě)又念(gài)

有(yǒu)又念(yòu)

佴(nài)又念(mǐ)


数据统计中,请稍等!
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------